Privacy

Wellicht heeft u al eens gehoord over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR). Simpel gezegd zorgt deze nieuwe Europese privacywet ervoor dat uw gegevens per 25 mei 2018 nog beter worden beschermd. We hebben daarom het ID Riva Tours B.V. Privacy beleid aangepast.

Transparantie over het gebruik van uw gegevens wordt steeds belangrijker. Wij geven u daarom meer informatie over hoe wij uw data gebruiken. Ook hebben we uitgebreid beschreven wat uw nieuwe rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

ID Riva Tours B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van verstrekte persoonlijke gegevens. Als u een vakantie bij ons boekt, passen we daarbij goed op de persoonsgegevens die u met ons deelt. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we uw gegevens gebruiken. En waarom u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

In onze privacyverklaring leest u: 
– Welk type persoonsgegevens wij precies verwerken en waarom we dit doen
– Wanneer en op welke manier wij persoonsgegevens kunnen delen met derden
– Welke keuzes u kunt maken, en hoe u uw persoonsgegevens kunt bekijken en bijwerken.

Als wij het in deze privacyverklaring hebben over “we”, “wij” of “ons”, bedoelen we daarmee ID Riva Tours B.V. Wij zijn de partij die uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en ook beschermt, de verwerkingsverantwoordelijke. Daarbij gaan we zorgvuldig te werk.

Omdat uw privacy voor ons belangrijk is, hopen we dat u de tijd neemt om deze verklaring te lezen. Zodat u straks precies weet wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt.

1. Persoonsgegevens die wij verzamelen

Als u zich inschrijft voor één van onze diensten, een reis boekt bij ID Riva Tours of een ID Riva Tours reis boekt via een reisagent, kunt u aan ons het volgende opgeven (zowel hoofdboeker als alle medereizigers): 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Reizigersinformatie, paspoortgegevens, gegevens uit andere identiteitsdocumenten.
 • Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
 • Contactgegevens van de hoofdboeker: telefoonnummer(s) en e-mailadres
 • Relevante medische gegevens en eventuele speciale wensen, bijvoorbeeld in verband met dieet, religie of beperking (preferenties en essenties ten aanzien van uw boeking);
 • Door u verstrekt telefoonnummer en (eventueel) naam van een “thuisblijver” welke wij in geval van nood kunnen benaderen. Ubent zelf verantwoordelijk voor het informeren van de betrokkenen dat wij over zijn/ haar gegevens beschikken. Na uw reis worden deze gegevens verwijderd uit ons systeem.
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens van uw voertuig (kenteken, type, merk en kleur) wanneer u bij ons een overtocht per ferry boekt;
 • Uw bankrekeningnummer indien er bijvoorbeeld een restitutie moet worden gerealiseerd in verband met een onvolkomenheid of klacht.
 • Bij welk bedrijf u werkzaam bent zodat u van een eventuele korting kunt genieten.
 • Bij enkele van onze reizen wordt na boeking gevraagd om uw paspoortgegevens (ferry, boot)
 • Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke en/of telefonisch toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 • In sommige gevallen worden er de volgende aanvullende gegevens gevraagd:

 

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief

 • E-mailadres;
 • Indien u uw profiel verrijkt: Geslacht, voornaam, achternaam, geboortedatum, postcode, voorkeuren.

 

Andere bronnen van persoonsgegevens 

 • Wij kunnen ook persoonsgegevens uit andere bronnen gebruiken, zoals van gespecialiseerde bedrijven die informatie leveren, van onze partners of uit openbare registers.
 • Uw verzekeringsbedrijf, hun tussenpersonen en medisch personeel kunnen relevante persoonsgegevens en speciale categorieën van persoonsgegevens met ons uitwisselen als wij/zij namens u moeten optreden, bijvoorbeeld in een noodgeval of in het belang van andere klanten.
 • Als u via sociale netwerken zoals Facebook, Google+ of Twitter inlogt om toegang te krijgen tot onze platforms en online-diensten, geeft u toestemming om uw gebruikersgegevens met ons te delen. Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, geboortedatum, locatie en eigenlijk alle informatie die u vrijwillig met ons deelt.
 • Wij kunnen beeldmateriaal van beveiligingscamera’s, IP-adressen en browsergegevens gebruiken die in of bij onze winkels, bedrijfspanden, andere gebouwen en cruiseschepen zijn verzameld.

 

2. Het verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen in de volgende situaties:

 • Wij hebben uw toestemming;  Voorbeeld: account van de klant. Als u een account aanmaakt, geeft u ons-door in te stemmen met deze privacyverklaring – toestemming uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het is noodzakelijk in verband met een overeenkomst die wij met u hebben, of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat wij een overeenkomst met u aangaan; Voorbeeld: om de producten en diensten te leveren waar u om vraagt
  Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om uw vakantie te boeken of om u de producten en diensten te leveren die u wilt kopen. Ook hebben wij uw gegevens nodig om betalingen te kunnen uitvoeren. Naam, paspoortnummer en overige identiteitsgegevens
  Wij verzamelen bijvoorbeeld uw naam, aanspreektitel, geslacht en geboortedatum, uw nationaliteit, land van verblijf en paspoortnummer.
 • Wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting;  Voorbeeld: het delen van persoonsgegeven met regelgevende instanties
  Om u te kunnen laten reizen, zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens over te dragen als overheidsinstanties op het punt van vertrek of aankomst dit eisen. Zij willen dit vaak weten met het oog op immigratie, grenscontrole, veiligheid en antiterrorisme of voor andere doeleinden die deze instanties van belang achten.
 • Het is noodzakelijk ter bescherming van uw eigen vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon; Voorbeeld: in een noodgeval 
  Uw verzekeringsbedrijf, hun tussenpersonen en medisch personeel kunnen relevante persoonsgegevens en bepaalde categorieën persoonsgegevens met ons uitwisselen als wij/zij namens u moeten optreden, bijvoorbeeld in een noodgeval of in het belang van andere klanten.
 • Het is in het algemeen belang of wij hebben een officiële machtiging voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;  Voorbeeld: veiligheidsoperaties 
  Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken bij veiligheidsoperaties, ongevallen of vergelijkbare incidenten, voor onder meer medische en verzekeringsdoeleinden.
 • Het is in het gerechtvaardigde belang van ons of van derden, en deze belangen wegen zwaarder dan uw belangen of rechten. Voorbeeld: om uw gebruikservaring te personaliseren 
  Door goed naar uw persoonsgegevens te kijken, begrijpen wij beter wat uw interesses zijn. Zo proberen we te voorspellen in welke andere producten, diensten en informatie u wellicht geïnteresseerd bent. En kunnen wij onze marketingcommunicatie relevanter en interessanter voor u maken.
 • Bijzondere gegevens.Bepaalde categorieën persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken, zoals gegevens die raciale of etnische oorsprong prijsgeven en gegevens over uw gezondheid, worden onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming gezien als ‘bijzondere categorieën van persoonsgegevens’.
  Wij kunnen verplicht zijn deze bijzondere categorieën van persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken en met derden te delen voor de doeleinden die in dit privacy beleid zijn beschreven. Bijvoorbeeld om u tijdens uw reis te voorzien van assistentie of faciliteiten die aansluiten bij uw medische behoeften.
 • Specifieke diensten, apps of evenementen.Voor specifieke diensten, apps of evenementen kunnen wij andere soorten gegevens verzamelen en die gebruiken voor andere doeleinden dan in dit privacy beleid is beschreven. Wij informeren u hierover als u zich registreert voor een specifieke dienst of een evenement of als u een specifieke app downloadt.
 • Wij gebruiken uw gegevens om contact met u op te nemen om uw wensen door te spreken en de door u gevraagde informatie aan u toe te zenden (bijvoorbeeld een reisbrochure).
 • Wanneer u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief: Om u een aantal keer per maand een nieuwsbrief te verzenden waarmee wij u op de hoogte houden van nieuws, tips en aanbiedingen.
 • Wanneer u heeft deelgenomen aan een winactie: Om u te laten weten of u een prijs heeft gewonnen.
 • Wanneer u een klacht heeft ingediend: Om uw klacht juist te kunnen behandelen.

 

Als wij medische gegevens (of andere speciale categorieën persoonsgegevens) moeten verwerken, doen wij dat alleen in één of meer van bovenstaande situaties. Bijvoorbeeld als wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben, als het nodig is om uw vitale belangen of die van iemand anders te beschermen en u fysiek of juridisch niet in staat bent om toestemming te geven, als het nodig is om juridische vorderingen neer te leggen, uit te oefenen of te verdedigen, of als het gaat om redenen van zwaarwegend algemeen belang

 

3. Toegang geven of delen van persoonsgegevens met derde partijen

ID Riva Tours B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden. Voor het faciliteren van uw boekingen en reizen, delen we uw persoonsgegevens met de volgende partijen (wanneer van toepassing bij uw boeking):

 • Om uw boekingen af te handelen en uw reizen en aankopen mogelijk te maken, moeten wij uw persoonsgegevens delen met de vervoersmaatschappij (luchtvaartmaatschappij, treinmaatschappij, cruiserederij, busmaatschappij, transfermaatschappij), de accommodatie, een lokaal agentschap waar wij uw accommodatie, lokaal transport of lokale activiteiten vastleggen; de autoverhuurmaatschappij en andere ondernemingen die bij uw reizen betrokken zijn. Als u onze diensten afneemt via een reisbureau of een andere partij, delen wij uw persoonsgegevens ook met hen.
 • Uiteraard worden alleen de voor uw reis noodzakelijke gegevens gedeeld, dit zijn in alle gevallen – Geslacht, voornaam en achternaam van zowel de hoofdboeker als alle medereizigers. In sommige gevallen wordt de volgende informatie doorgeven- de geboortedata van alle reizigers. Wanneer dit van toepassing is op uw boeking wordt de volgende informatie doorgegeven – Gegevens van uw voertuig: merk, type, kenteken en kleur, de gegevens van uw paspoort, de door u aangegeven voorkeuren. de door u aangeleverde informatie over uw gezondheid/mobiliteit, waarbij uitsluitend de voor de betreffende leverancier van belang zijnde informatie wordt doorgegeven.
 • Voor ondersteunende diensten Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van derden, zoals IT-leveranciers, sociale media providers, marketingbureaus, creditcardmaatschappijen en screeningdiensten. Al deze derden zijn verplicht uw persoonsgegevens voldoende te beschermen en deze alleen volgens onze instructies te verwerken.
 • Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Als u deze links volgt, verlaat u onze website. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden. ID Riva Tours B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van uw persoonsgegevens door deze derden. Uw gebruik van deze websites is voor uw eigen risico. Meer informatie over hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan vindt u in hun privacy beleid (indien beschikbaar).
 • Overheidsinstanties – Wij kunnen ook door de wet worden gedwongen uw identiteitsgegevens en boekings- en reisgegevens te verzamelen en deze met openbare instanties of overheidsorganisaties te delen om grenscontrole, immigratieformaliteiten, het betreden van het grondgebied van enige Staat, beveiliging en terrorismebestrijding te faciliteren.
 • Als wij persoonsgegevens met andere organisaties delen, maken wij duidelijke afspraken dat zij uw gegevens veilig bewaren en deze niet voor hun eigen marketingdoeleinden gebruiken.
 • Wij delen alleen de minimale persoonsgegevens met onze leveranciers en partners. Dat betekent dat zij alleen toegang krijgen tot de gegevens die nodig zijn om u hun diensten te kunnen leveren.
 • Het verzorgen van de financiële administratie

 

4. Het bewaren van de gegevens – Bewaartermijn

ID Riva Tous B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Dat doen we zo lang als dat nodig is voor de doelen waar wij het in deze privacyverklaring over hebben én voor het naleven van wetten en regelgeving. Daarna wissen wij uw persoonlijke gegevens. En stel dat wij daarna toch nog gegevens willen gebruiken voor analytische, historische of andere zakelijke doeleinden, dan maken wij uw gegevens anoniem.

 

5. Het beschermen van persoonsgegevens

ID Riva Tours B.V. neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice (010 4111128) of via e-mail avg@idriva.nl

 • Alle personen die namens ID Riva Tours B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

6. Rechten omtrent jouw gegevens

U kunt contact opnemen met ons Privacy Office (avg@idriva.nl) om een beroep te doen op alle rechten die u volgens de toepasselijke privacywetgeving heeft, waaronder het recht op inzage in uw gegevens, op rectificatie van uw persoonsgegevens, op het wissen van uw persoonsgegevens, op het beperken van de verwerking van uw gegevens, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken tegen verwerking.

 • Recht op inzage:U mag ons vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en zo ja, om inzage in deze gegevens krijgen in de vorm van een kopie. Wanneer wij inzage in deze gegevens bieden, geven wij u ook extra informatie, zoals het doel van de gegevensverwerking, de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt en eventuele andere informatie die u nodig heeft om dit recht goed uit te kunnen oefenen.
 • Recht op rectificatie: U heeft het recht uw gegevens te rectificeren als deze onvolledig zijn en/of fouten bevatten. Op verzoek corrigeren we onjuiste persoonsgegevens en vullen we onvolledige persoonsgegevens aan. Daarbij houden we rekening met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Dit kan ook de afgifte van een aanvullende verklaring inhouden.
 • Recht op gegevenswissing: U heeft ook het recht uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit houdt in dat wij uw gegevens verwijderen en, waar mogelijk, dat alle verwerkingsverantwoordelijken aan wie wij uw gegevens eerder openbaar hebben gemaakt ze ook verwijderen. Wij wissen uw persoonsgegevens alleen in bepaalde gevallen. Deze gevallen zijn wettelijk voorgeschreven en staan vermeld in artikel 17 van de Algemene Richtlijn Gegevensbescherming (AVG). Hieronder vallen situaties waarin uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor het aanvankelijke doeleinde waarvoor ze zijn verwerkt en situaties waarin gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
 • Recht op beperking van verwerking:U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Dit houdt in dat wij de verwerking van uw gegevens gedurende een bepaalde tijd opschorten. Omstandigheden die hiervoor aanleiding geven zijn onder meer situaties waarin de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens wordt betwist, maar er enige tijd nodig is om deze (on)nauwkeurigheid te beoordelen. Dit recht weerhoudt ons er niet van uw persoonsgegevens te blijven opslaan. Wij laten u weten wanneer de beperking wordt opgeheven.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat u ons mag vragen uw persoonsgegevens, indien technisch mogelijk, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijken over te dragen. Op verzoek en indien technisch mogelijk, dragen we uw persoonsgegevens rechtstreeks over aan de andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: Uheeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u ons mag vragen te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt alleen als ‘gerechtvaardigde belangen’ (waaronder profilering) de rechtsgrond voor verwerking vormen. U kunt op elk moment kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Hieronder vallen ook profileringsdoeleinden voor zover deze verband houden met dergelijke direct marketing. Als u beroep op dit recht doet, stoppen we met de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden.

U kunt op elk moment uw toestemming intrekken. U kunt bijvoorbeeld uw toestemming intrekken door een  e-mail te versturen naar avg@idriva.nl

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@idriva.nl

Er kunnen zich situaties voordoen waarin wij het recht hebben uw rechten, zoals die hierboven staan beschreven, te weigeren of te beperken. In dat geval beoordelen wij zorgvuldig of een dergelijke uitzondering van toepassing is en zullen wij u hierover informeren. Wij kunnen bijvoorbeeld uw verzoek tot inzage weigeren wanneer wij dit nodig achten om de rechten en vrijheden van andere individuen te beschermen. Of wij kunnen weigeren uw persoonsgegevens te verwijderen als verwerking van dergelijke gegevens nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt bijvoorbeeld niet als de persoonsgegevens niet door u zijn verstrekt of als we de gegevens niet verwerken op basis van uw toestemming of de uitvoering van een contract.

 

7. Sociale media

Als u sociale media gebruikt, bijvoorbeeld Facebook, dan kunt u met uw sociale media-account op sommige plekken op onze website inloggen. Wanneer u, als u bent ingelogd, aangeeft een reis leuk te vinden, dan verschijnt deze reis op uw sociale media-account. ID Riva Tours B.V. krijgt geen toegang tot uw sociale media-account, maar reizen die u leuk, nuttig of handig vindt, kunt u wel met uw vrienden delen. Stelt u via sociale media een vraag aan ons en zien wij die vraag voorbijkomen, dan bewaren wij dat bericht en uw accountnaam zodat we op uw bericht kunnen reageren.

 

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ID Riva Tours B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ID Riva Tours B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

9. Klachten, opmerkingen en vragen

Wij zullen uw gegevens bijwerken of wissen, tenzij wij ze moeten bewaren voor zakelijke of wettelijke doeleinden.  Wij doen ons best om zo goed mogelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Als u toch een klacht heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat het ons dan weten door uw schriftelijke vraag of klacht te richten aan de klantenservice, via e-mail avg@idriva.nl of

Adres: 
ID Riva Tours B.V.
Scheepmakershaven 32 d
3011 VB Rotterdam , Nederland

Tel. 010 – 4111128

En stel dat u daarna niet tevreden bent met onze reactie, dan kunt u een klacht indienen bij de nationale Autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Voordat wij uw verzoek of klacht in behandeling nemen, kunnen wij u om extra informatie vragen om uw identiteit te bevestigen. Ook als u namens iemand anders contact met ons opneemt, kunnen wij u vragen om extra informatie. Dat doen wij om er zeker van te zijn dat u gerechtigd bent zo’n verzoek of klacht in te dienen.

 

10. Hoe houden we dit privacy beleid bij

Dit privacy beleid is ingegaan op 24 mei 2018 en vervangt ons voorgaande privacy beleid. Wij kunnen dit privacy beleid op elk moment aanpassen, dus kijk regelmatig op de site van ID Riva Tours B.V.. Als het een ingrijpende wijziging betreft, zullen wij een mededeling op onze website plaatsen of zullen wij komen met een eventueel elektronische kennisgeving over de wijzigingen in de privacyverklaring. Dit privacyverklaring is laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.

 

11. Disclaimer

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

ID Riva Tours B.V. is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ID Riva Tours B.V. gecreëerde site. ID Riva Tours B.V. wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. ID Riva Tours B.V. geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door ID Riva Tours B.V. uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van ID Riva Tours B.V. zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. ID Riva Tours B.V. is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. ID Riva Tours B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. ID Riva Tours B.V. is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen